Friday, 12 September 2014

Ukker - Tartu

Rändamistel on üks teetähis läbitud - täna tuli 2000 kiltsa täis. Linnuosakond on olnud keskpärane, kuid spordikomitee võib rahul olla. Olen seni püsinud valitud rajal - a) Tartumaalt välja ei lähe b) bongamisi väldin nagu tuld. Kuigi punakael-lagle ja punajalg-pistrik olid mõlemad pikemalt kohal jõlkunud linnud, nägin nad spontaanselt retkel olles, mitte eesmärgipäraselt bongates. Seega enda jaoks neid bongamistena ei arvesta. Leeterüdi õnneks näole ei andnud ja spondede nimekirja ei rikkunud.
Rändeteed

Lisaks oma lemmikaladele, Ilmatsalule ja Aardlale, proovin katsetada erinevaid piirkondi, kus teised ei käi. Mingit uut linnuparadiisi leidnud pole, aga Tartumaa linnuteadmistesse ehk miskit lisa on tiksunud. Nüüd on hea igasugu lahkuvaid rändlinde kirja saada. Viimase nädala jooksul olen kohanud hilist jõgi-ritsiklindu, roo-ritsiklindu, väänkaela ja soo-roolindu.

Trandulett

Liigilisa tuleb väga visalt. Viimased retked on kõik puha nulliringid olnud. Ega sisemaal nende raridega on ka häda käes, rannas jõlkudes oleks kaardipakk paksem. Peipsi ääres oleks ka rohkem liigirikkust, aga tööde kõrvalt 150 kildist ringi ei tee. Vajab pikemat planeerimist. Eriti suur tagasilöök on kahlajate osas, kuna sel aastal Tartu ümbruses on kahlajakohad olematud. Aardla on kinni kasvanud, Aardlapalu karjääris suur häirimine ja Ilmatsalus vesi kõrge.

Ehk saab sügisel veel rahva korra liikvele...

No comments:

Post a Comment